طراحی سایت
اخبار
تاریخ انتشار: چهارشنبه 05 آبان 1395
برگزاری کارگاه گزارش نویسی

  برگزاری کارگاه گزارش نویسی

امتیاز: Article Rating
باتوجه به شروع فعالیتها درزمینه پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی فعالیتهای آموزشی بیمارستان امام حسین(ع) از سرگرفته شد، از جمله این آموزش ها برگزاری کارگاه گزارش نویسی درپرستاری توسط آقای برجی زاده مدیرمحترم این مرکز بود.
اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری کارگاه گزارش نویسی
  • برگزاری کارگاه گزارش نویسی
  • برگزاری کارگاه گزارش نویسی
ثبت امتیاز
جستجو