طراحی سایت
اخبار
05

برگزاری کارگاه گزارش نویسی

برگزاری کارگاه گزارش نویسی
باتوجه به شروع فعالیتها درزمینه پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی فعالیتهای آموزشی بیمارستان امام حسین(ع) از سرگرفته شد، از جمله این آموزش ها برگزاری کارگاه گزارش نویسی درپرستاری توسط آقای برجی زاده مدیرمحترم این مرکز بود.
تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (416)
کد خبر: 11526
  • برگزاری کارگاه گزارش نویسی
  • برگزاری کارگاه گزارش نویسی
  • برگزاری کارگاه گزارش نویسی
جستجو