طراحی سایت
اخبار
25

برگزاری کارگاه فرآیندنویسی

برگزاری کارگاه فرآیندنویسی
کارگاه فرآیند نویسی توسط مسئول بهبود کیفیت بیمارستان با حضور تمام رابطین آموزشی واعتباربخشی ومسئولیت بخش ها درمحل سالن کنفرانس بیمارستان برگزار گردید.
باتوجه به سنجه های واحد بهبود کیفیت ولزوم تدوین فرآیندهای کاری در تمام بخش های بیمارستان کارگاه آموزشی دراین خصوص برگزار گردید که دراین کارگاه تمام مراحل مربوط به تدوین یک فرآیند از ابتدا تا انتها به همراه شناسنامه فرآیند و ترسیم فلوچارت مطرح گردید .
تعداد امتیازات: (3) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (361)
کد خبر: 11527
  • برگزاری کارگاه فرآیندنویسی
  • برگزاری کارگاه فرآیندنویسی
  • برگزاری کارگاه فرآیندنویسی
جستجو