اخبار
تاریخ انتشار: یکشنبه 29 دی 1398
جلسه ی هماهنگی با پزشکان

  جلسه ی هماهنگی با پزشکان

امتیاز: Article Rating

ریاست محترم بیمارستان جناب آقای محمودی در جلسه ای با پزشکان متخصص که در دفتر ایشان برگزار گردید نقاط قوت و ضعف بیمارستان در جهت بهبود کیفیت خدمات به بیماران مورد بررسی قرار دادند. در این جلسه در مورد ارتقا سطح خدمات و نوبت دهی بهتر در درمانگاه تخصصی و همچنین ارجاع الکترونیک بیماران بحث و تبادل نظر صورت گرفت. 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • جلسه ی هماهنگی با پزشکان
  • جلسه ی هماهنگی با پزشکان
  • جلسه ی هماهنگی با پزشکان
  • جلسه ی هماهنگی با پزشکان
  • جلسه ی هماهنگی با پزشکان
  • جلسه ی هماهنگی با پزشکان
  • جلسه ی هماهنگی با پزشکان
  • جلسه ی هماهنگی با پزشکان
ثبت امتیاز
جستجو