طراحی سایت

بازدید کننده گرامی لطفا با پر نمودن فرم زیر نسبت به طرح شکایت یا انتقاد خود اقدام فرمایید.شکایت یا انتقاد شما توسط مسئول مربوطه بررسی گردیده و نتایج حاصل ار آن نیز به شما اطلاع داده خواهد شد لذا از صحت اطلاعات وارده در فرم زیر دقت لازم را به عمل آورید.

فرم شکایات و انتقاد


جستجو