شماره: 26410
1398/10/10
تبریک روز پرستار

به مناسبت خجسته میلاد حضرت زینب(س)  و فرارسیدن روز پرستار ؛بیمارستان امام حسین(ع)  این روز را به تمام جامعه زحمت کش پرستاری الالخصوص پرستاران شاغل در بیمارستان امام حسین؛ تبریک  عرض می کند. 

حق انتشار محفوظ است ©