شماره: 32171
1399/10/13
تجلیل ریاست بیمه سلامت شهرستان مهران از پرستاران نمونه بیمارستان امام حسین(ع) مهران
تجلیل ریاست بیمه سلامت شهرستان مهران از پرستاران نمونه بیمارستان امام حسین(ع) مهران


مهندس حمیدرضا شیری ریاست بیمه سلامت شهرستان مهران به پاس تلاشهای شبانه روزی قشر درمان از پرستاران بخش ایزوله بیمارستان با اهدا لوح تقدیر،کارت هدیه و شاخه گل تجلیل و تقدیر نمود .
مهندس شیری به نقش مهم پرستاران در زمان شیوع ویروس کرونا اشاره کرد و گفت: پرستاران و مجموعه کادر بهداشت و درمان در عرصه مقابله با ویروس کرونا فراتر از وظیفه خود برای سلامت مردم تلاش و ایثار کردند و این فداکاری، از جان گذشتگی و صبر آنان برای همیشه در تاریخ ماندگار شد.
وی اضافه کرد: بیش از70 درصد خدمات درمانی بیماران در بیمارستانها بر عهده پرستاران می باشد که جایگاه ویژه ای در بخش سلامت جامعه ایفا می کنند.
وی همچنین شغل پرستاری را مکمل کار پزشکان ذکر کرد و گفت: بدون حضور کادر پرستاری در بیمارستانها زحمات پزشکان نیز بی ثمر خواهد بود.
در این مراسم تجلیل مهندس ایرج محمودی از حضور دلگرم کننده ریاست بیمه سلامت مهران تقدیر وتشکر نمود.

روابط عمومی بیمارستان امام حسین( ع) مهران
حق انتشار محفوظ است ©