شماره: 32960
1399/12/17
بازدید مدیر امور بیماریها و مراکز تشخیصی درمانی دانشگاه وهیات همراه از بیمارستان امام حسین( ع) مهران
بازدید مدیر امور بیماریها و مراکز تشخیصی درمانی دانشگاه وهیات همراه از بیمارستان امام حسین( ع) مهران


دکتر صیدی مدیر امور بیماریها و مراکز تشخیصی درمانی دانشگاه با همراهی کارشناسان ستادی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایلام به مدت ۵ ساعت از بخشهای مختلف بیمارستان امام حسین( ع) مهران بازدید نمودند.
گفتنی است که بازدید کنندگان از نزدیک در جریان نحوه ارائه خدمات درمانی به بیماران بستری قرار گرفتند.
در این بازدید که کارشناسان معاونت درمان با حضور در بخشهای درمانی و پشتیبانی از نزدیک به انجام بازرسی های منطبق با چهارچوب‌ها و استانداردهای تعریف شده پرداختند.
در پایان نیز نشستی در دفتر ریاست بیمارستان برگزار گردید،که طی آن مهندس ایرج محمودی ریاست بیمارستان امام حسین( ع) مهران با تشکر از حضور دکتر صیدی و کارشناسان معاونت درمان مباحثی را در خصوص رسالت و اهداف تأمین شده و چشم انداز پیش رو جهت ارائه خدمات هر چه بهینه تر و مطلوب تر مطرح نمودند.
در ادامه دکتر صیدی مدیر امور بیماریها و مراکز تشخیصی درمانی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات ریاست و کارکنان بیمارستان امام حسین( ع) مهران عنوان کرد که این مرکز با توجه به اینکه هر ساله میزبان کنگره عظیم اربعین می باشد می بایست توجه بیشتری به آن گردد .

روابط عمومی بیمارستان امام حسین( ع) مهران
حق انتشار محفوظ است ©