شماره: 33574
1400/02/01
تقدیر از پرسنل آزمایشگاه بیمارستان امام حسین( ع) مهران
تقدیر از پرسنل آزمایشگاه بیمارستان امام حسین( ع) مهران


بمناسبت روز علوم آزمایشگاهی از پرسنل زحمتکش بخش آزمایشگاه بیمارستان امام حسین( ع) مهران تجلیل بعمل آمد.
مهندس ایرج محمودی ریاست بیمارستان فرا رسیدن ۳۰ فروردین ماه بزرگداشت حکیم سید اسماعیل جرجانی و روز علوم آزمایشگاهی را به پرسنل آزمایشگاه بیمارستان،دیده بانان گمنام عرصه های سلامت شهرستان که با تشخیص به موقع عوامل بیماری زا ،افتخار مدافعین خطوط اول نبرد با بیماریها را از آن خود نموده و با فداکاری و گذشت، سلامت و آسایش خود را در راه عرصه سلامت جامعه گذاشته اند تبریک و تهنیت گفت و با اهدا لوح تقدیر و شاخه گل تقدیر بعمل آورد
حق انتشار محفوظ است ©