اخبار
تاریخ انتشار: جمعه 22 آذر 1398

  حضور متخصص روانپزشکی در درمانگاه تخصصی

امتیاز: Article Rating

با پیگیریها و تلاشهای ریاست محترم بیمارستان جناب آقای مهندس ایرج محمودی، متخصص روانپزشک نیز به جمع متخصصین این بیمارستان اضافه گردید.از این پس مردم محترم شهرستان مهران می توانند جهت ویزیت روانپزشک و دریافت خدماتی همچون :

مشاوره ها در زمینه های خانوادگی،درسی،شغلی و غییره

-درمان استرس و افسردگی و کلیه خدمات روانپزشکی دیگر به درمانگاه تخصصی این بیمارستان مراجعه نمایند.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز
جستجو