اخبار
تاریخ انتشار: شنبه 30 آذر 1398
بازدید ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی از بیمارستان امام حسین(ع)

  بازدید ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی از بیمارستان امام حسین(ع)

امتیاز: Article Rating

مورخه 1398/09/30 ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ایلام جناب آقای دکتر کریمیان به همراه معاونین محترم خود از بیمارستان بازدید فرمودند. در این بازدید از وضعیت کلی بیمارستان و بخشهای بیمارستان بازدید بعمل امد. همچنین از اقدامات انجام شده در حوزه اعتبار بخشی نیز سوالاتی از سوی دکتر کریمیان از بخش بهبود کیفیت و اعتبار بخشی بعمل آمد که ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ایلام جناب آقای دکتر کریمیان از وضعیت کلی و اقدامات صورت گرفته در بیمارستان ابراز رضایت نمودند. 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی از بیمارستان امام حسین(ع)
  • بازدید ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی از بیمارستان امام حسین(ع)
  • بازدید ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی از بیمارستان امام حسین(ع)
  • بازدید ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی از بیمارستان امام حسین(ع)
  • بازدید ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی از بیمارستان امام حسین(ع)
  • بازدید ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی از بیمارستان امام حسین(ع)
  • بازدید ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی از بیمارستان امام حسین(ع)
  • بازدید ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی از بیمارستان امام حسین(ع)
ثبت امتیاز
جستجو