اخبار
تاریخ انتشار: دوشنبه 12 اسفند 1398
آگهی بکارگیری نیروی قرارداد ساعتی

  آگهی بکارگیری نیروی قرارداد ساعتی

امتیاز: Article Rating

این مرکز در نظر دارد تعداد دو نفر تکنیسین فوریت پزشکی درجهت بکارگیری به عنوان تیم اعزام و انتقال بین بیمارستانی از محل تبصره ماده 22 آیین نامه اداری و استخدامی هیات امنا دانشگاه علوم پزشکی بصورت قرار داد ساعتی و با شرایط مندرج در عکس بکارگیری نماید.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • آگهی بکارگیری نیروی قرارداد ساعتی
ثبت امتیاز
جستجو