پزشکان عمومی بیمارستان امام حسین (ع) مهران

1-دکتر رحیم نجفی

2-دکتر بابک رضایی 

3-امید پیری نژاد

4-

پزشکان متخصص بیمارستان امام حسین (ع)مهران
نام و نام خانوادگی تخصص برنامه حضور در درمانگاه
 دکتر مهسا کریم زاد  متخصص بیماریهای قلب و عروق  تمام هفته صبح 
 دکتر زهرا احمدیان ماژین  متخصص رادیولوژی تمام هفته صبح
 دکتر مریم مهدیه  متخصص بیماریهای کودکان  تمام هفته صبح 
 دکتر فهیمه ارسن  متخصص جراحی عمومی  روزهای فرد صبح 
 دکتر الهام مرادی  متخصص بیماریهای داخلی  تمام هفته صبح
دکتر فواد فولادی مخصص بیهوشی روزهای فرد صبح
 دکتر کبری طاهریان  متخصص بیماریهای زنان وزایمان  روزهای زوج صبح - یکشنبه و سه شنبه عصر
دکتر سیدمحمد حسن نژاد   متخصص بیماریهای عفونی تمام هفته صب
 دکتر جواد لطفی               متخصص اعصاب و روان             تمام هفته صبح                                      

 

جستجو