پزشکان عمومی بیمارستان امام حسین (ع) مهران

1-دکتر کوثر کریمی

2-دکتر ریحانه واردی کولایی

3-دکتر الهام مقیمی

4-دکتر درسا عمیقی

5-دکتر فائزه فتاحی

6-دکتر مرضیه ارومیه

پزشکان متخصص بیمارستان امام حسین (ع)مهران
نام و نام خانوادگی تخصص برنامه حضور در درمانگاه
 دکتر حنا میرزابیگی  متخصص بیماریهای قلب و عروق  تمام هفته صبح وعصر 
 دکتر فرهاد اشناب  متخصص رادیولوژی  تمام صبحهای هفته بجز یکشنبه و 4شنبه- تمام عصرها
 دکتر بهشید نائینی  متخصص بیماریهای کودکان  تمام هفته صبح وعصر
 دکتر فهیمه ارسن  متخصص جراحی عمومی  روزهای زوج صبح - تمام روزهای هفته عصر
 دکتر فاطمه کوکبه  متخصص بیماریهای داخلی  تمام هفته صبح وعصر
دکتر محدثه شفیقی مخصص بیهوشی درمانگاه ندارد
 دکتر کبری طاهریان  متخصص بیماریهای زنان وزایمان  روزهای فرد صبح - تمام روزهای هفته عصر
     
جستجو