طراحی سایت
پزشکان عمومی بیمارستان امام حسین (ع) مهران

1-دکتر بابک رضایی

2-دکتر عباس تابه زر

3-دکتر مصطفی امامی

4-دکتر رضا افسری

5-دکتر حمیدرضا حسن زاده

6-دکتر شایان صنعتی

7-دکتر حسین اعتقادی

 

پزشکان متخصص بیمارستان امام حسین (ع)مهران
نام و نام خانوادگی تخصص برنامه حضور در درمانگاه
 دکتر رضا رضایی تبریزی  متخصص بیماریهای قلب و عروق  تمام هفته صبح وعصر 
 دکتر محمد بحیرایی  متخصص رادیولوژی  تمام صبحهای هفته بجز یکشنبه و 4شنبه- تمام عصرها
 دکتر شهره رمزی  متخصص بیماریهای کودکان  تمام هفته صبح وعصر
 دکتر داود رمزی  متخصص جراحی عمومی  روزهای زوج صبح - تمام روزهای هفته عصر
 دکتر احمد نژادی سلامی  متخصص بیماریهای داخلی  تمام هفته صبح وعصر
 دکتر صادق رنجبر کهنی  متخصص بیماریهای داخلی  تمام هفته صبح وعصر
 دکتر بهناز امیر نظری  متخصص بیماریهای زنان وزایمان  روزهای فرد صبح - تمام روزهای هفته عصر
 دکتر آرش تفرشی نژاد  متخصص بیهوشی  درمانگاه ندارد
جستجو