طراحی سایت
پزشکان عمومی بیمارستان امام حسین (ع) مهران

1-دکتر بابک رضایی

2-دکتر ریحانه واردی کولایی

3-دکتر شادی حلیمی

4-دکتر حجت اله نجفیان

5-دکتر رحیم نجفی زاده

6-دکتر فائزه فتاحی

7-دکتر مرضیه ارومیه

پزشکان متخصص بیمارستان امام حسین (ع)مهران
نام و نام خانوادگی تخصص برنامه حضور در درمانگاه
 دکتر علی اقبال  متخصص بیماریهای قلب و عروق  تمام هفته صبح وعصر 
 دکتر راحله موحد کیا  متخصص رادیولوژی  تمام صبحهای هفته بجز یکشنبه و 4شنبه- تمام عصرها
 دکتر مهرداد رزم آرا  متخصص بیماریهای کودکان  تمام هفته صبح وعصر
 دکتر فهیمه ارسن  متخصص جراحی عمومی  روزهای زوج صبح - تمام روزهای هفته عصر
 دکتر رقیه صحرایی  متخصص بیماریهای داخلی  تمام هفته صبح وعصر
دکتر امیر هندیانیمخصص بیهوشیدرمانگاه ندارد
 دکتر سعیده عباسی  متخصص بیماریهای زنان وزایمان  روزهای فرد صبح - تمام روزهای هفته عصر

جستجو