پزشکان عمومی بیمارستان امام حسین (ع) مهران

1-دکتر کوثر کریمی

2-دکتر ریحانه واردی کولایی

3-دکتر الهام مقیمی

4-دکتر درسا عمیقی

5-دکتر فائزه فتاحی

6-دکتر مرضیه ارومیه

پزشکان متخصص بیمارستان امام حسین (ع)مهران
نام و نام خانوادگی تخصص برنامه حضور در درمانگاه
 دکتر علی اقبال  متخصص بیماریهای قلب و عروق  تمام هفته صبح وعصر 
 دکتر راحله موحد کیا  متخصص رادیولوژی  تمام صبحهای هفته بجز یکشنبه و 4شنبه- تمام عصرها
 دکتر مهرداد رزم آرا  متخصص بیماریهای کودکان  تمام هفته صبح وعصر
 دکتر فهیمه ارسن  متخصص جراحی عمومی  روزهای زوج صبح - تمام روزهای هفته عصر
 دکتر رقیه صحرایی  متخصص بیماریهای داخلی  تمام هفته صبح وعصر
دکتر امیر هندیانی مخصص بیهوشی درمانگاه ندارد
 دکتر سعیده عباسی  متخصص بیماریهای زنان وزایمان  روزهای فرد صبح - تمام روزهای هفته عصر

جستجو