پزشکان عمومی بیمارستان امام حسین (ع) مهران

1-دکتر کوثر کریمی

2-دکتر یاسمین علیشاهی

3-دکتر زهرا اروجی

4-دکتر بابک رضایی

5-دکتر فاطمه فروتن

6-دکتر درسا عمیقی

7-دکتر صدف محمود کلایه

8- دکتر شیما زمانی

پزشکان متخصص بیمارستان امام حسین (ع)مهران
نام و نام خانوادگی تخصص برنامه حضور در درمانگاه
 دکتر حنا میرزابیگی  متخصص بیماریهای قلب و عروق  تمام هفته صبح 
 دکتر فرهاد اشناب  متخصص رادیولوژی تمام هفته صبح
 دکتر نرگس خزائی  متخصص بیماریهای کودکان  تمام هفته صبح 
 دکتر فهیمه ارسن  متخصص جراحی عمومی  روزهای فرد صبح 
 دکتر الهام مرادی  متخصص بیماریهای داخلی  تمام هفته صبح
دکتر فواد فولادی مخصص بیهوشی روزهای فرد صبح
 دکتر کبری طاهریان  متخصص بیماریهای زنان وزایمان  روزهای زوج صبح - یکشنبه و سه شنبه عصر
دکتر سیدمحمد حسن نژاد   متخصص بیماریهای عفونی تمام هفته صب
 دکتر جواد لطفی               متخصص اعصاب و روان             تمام هفته صبح                                      

 

جستجو