بخش CCU/ICU

بخش ویژه بیمارستان مجهز به 6 تخت ویژه با امکانات مانیتورینگ سانترال و ونتیلاتور های پیشرفته مخصوص به هر تخت

تلفن بخش: 33823395

داخلی : 242

جستجو