بخش درمانگاه تخصصی

بخش درمانگاه تخصصی با حضور پزشکان زیر آماده ارایه خدمات به بیماران محترم می باشد:

 

نام و نام خانوادگی تخصص برنامه حضور در درمانگاه
 دکتر مهسا کریم زاد  متخصص بیماریهای قلب و عروق  تمام هفته صبح 
 دکتر زهرا احمدیان ماژین  متخصص رادیولوژی تمام هفته صبح
 دکتر مریم مهدیه  متخصص بیماریهای کودکان  تمام هفته صبح 
 دکتر فهیمه ارسن  متخصص جراحی عمومی  روزهای فرد صبح
 دکتر الهام مرادی  متخصص بیماریهای داخلی  تمام هفته صبح
دکتر فواد فولادی مخصص بیهوشی روزهای فرد صبح
 دکتر کبری طاهریان  متخصص بیماریهای زنان وزایمان  روزهای زوج صبح - یکشنبه و سه شنبه عصر
دکتر سید محمد حسن نژاد متخصص بیماریهای عفونی تمام هفته صبح

 

با شماره گیری 0843890 در تمامی ساعات شبانه روز می توان برای دریافت نوبت اقدام نمود،همچنین باجه دریافت نوبت الکترونیک در درمانگاه نیز جهت سهولت در دریافت نوبت برای بیماران عزیز جانمایی شده است.

 

مسئول درمانگاه: خانم فاطمه عباسی

تلفن بخش: 33823395

داخلی : 233

جستجو