1-دکتر رحیم نجفی زاده

2-دکتر بابک رضایی 

3-دکتر محمد رضا شوهانی

4-دکتر مرضیه خطایی


نام و نام خانوادگی تخصص برنامه حضور در درمانگاه
 دکتر مینا ضربیانی  متخصص بیماریهای قلب و عروق  تمام هفته صبح 
 دکتر لاوین خانی  متخصص رادیولوژی تمام هفته صبح
 دکتر لیدا عاملی کلخوران  متخصص بیماریهای کودکان  تمام هفته صبح 
 دکتر فهیمه ارسن  متخصص جراحی عمومی  روزهای فرد صبح 
 دکتر الهام مرادی  متخصص بیماریهای داخلی  تمام هفته صبح
دکتر فواد فولادی مخصص بیهوشی روزهای فرد صبح
 دکتر کبری طاهریان  متخصص بیماریهای زنان وزایمان  روزهای زوج صبح - یکشنبه و سه شنبه عصر
 مریم زمانی  متخصص بیماریهای زنان و زایمان روزهای زوج صبح-یکشنبه و سه شنبه عصر
             داوود ممتاز فر        متخص اعصاب و روان         هر روز صبح    

 

جستجو